piątek, 20 listopada 2009

istota, kwintesencja, meritum, jądro, esencja, ekstrakt, główny sens, myśl przewodnia, natura rzeczy. sedno.


,,Muzyka określana jest mianem mowy dźwięków. Podobnie jak dawniej, również dzisiaj muzyka pojmowana jest jako system znaczeń i nośnik stanów emocjonalnych i służy wyartykułowaniu nastroju, myśli. Muzyka jest mową, w której wypowiada się sprawy często niedające się ująć w jakiekolwiek słowa. Harnoncourt rozumienie muzyki dawnej przyrównuje do znajomości gramatyki języka obcego, twierdzi, iż interpretacji muzyki trzeba uczyć się tak samo, jak uczymy się słówek i zasad gramatycznych, opanowując język obcy.(...) Brahms powiedział kiedyś, że aby zostać dobrym muzykiem, trzeba poświęcić równie dużo czasu na czytanie, co na ćwiczenie na fortepianie. Tu właśnie tkwi istota sprawy, także i dziś."

T. Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz